profesyonel grafik tasarım, grafik tasarım hizmetleri

Pazarlamada Grafik Tasarım Neden Önemlidir?

Grafik tasarım, tüm pazarlama çabalarınızı geliştirmede önemli bir rol oynar. İçeriğinizin öne çıkmasına ve markanızın kaliteli görünmesine yardımcı olmaktan çok daha fazlasını yapar. Tasarıma yaptığınız doğru yatırım, süreçte gerçekleşecek olan daha fazla dönüşüm ve daha çok etkileşim ile firmanıza güç kazandıracaktır. Pazarlamadaki anlamı ile grafik tasarım, üretimlerinizi insanların sahip olmak isteyeceği bir görünümde sunmanızı sağlar. Potansiyel müşterileri markanıza çekmenize ve itibarınızı yükselterek satışlarınızı artırmanıza büyük oranda yardımcı olur.

Türkiye’de farklı sektörlerdeki birçok firmanın, genellikle pazarlamanın sadece sonuçlarına odaklanarak, bütçelerinde grafik tasarım faaliyetine gereken payı ayırmadıkları görülmektedir. Bu da doğal olarak yanlış ve kötü bir görsellik ile birlikte, yanlış ve kötü bir pazarlamayı da beraberinde getirmektedir. Bir marka olma hedefi ile yola çıkan bir firmanın, görsel kimliğin önemini göz ardı etmesi düşünülemez. Grafik tasarıma gereken bütçeyi ayırmamış olan bir pazarlama planı, gereksiz bir israfı önlemiş sayılmaz. Aksine, aslında tüm pazarlama faaliyetlerine harcadığı bütçenin neredeyse tamamını heba etmiş sayılır.

Pazarlamada grafik tasarımın neden önemli olduğunu anlamak için, öncelikle tasarım ve grafik tasarım kavramlarına göz atmanız faydalı olacaktır. Bu temel bilgi, pazarlamada grafik tasarımın neden gerekli olduğu ve web sitesinde tasarımın görevi ve önemi hakkında fikir edinmenizi sağlayacaktır.

Tasarım Nedir?

Grafik tasarımın da içerisinde bulunduğu tasarım kavramı “bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri belirleyen çerçeve” tanımı ile Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer almaktadır. Aslında bu ifade, tasarım kavramının pazarlamadaki bilinen görev alanını genişletmektedir. Yani tasarım, sadece pazarlama materyallerinin görsel olarak düzenlenmesi demek değildir. Aynı zamanda tanıtım sürecinin tasarlanması (planlanması) gibi daha genel bir durumu kapsamaktadır. Planlama da aynı zamanda bir tasarım faaliyetidir. İlgili bileşenleri belirlenen amaç doğrultusunda biraraya getirmek; işe yarar, doğru bir yapı kurmak, tüm bu süreci tasarlamak anlamına da gelmektedir.

Grafik Tasarım Nedir?

Pazarlama sektöründeki anlamı ile grafik tasarım, bir markanın ürün veya hizmetlerini görsel olarak çekici, anlaşılır, bilgilendirici şekilde hazırlanması; ilgili kitleye muhtelif pazarlama yöntemleri ve medya aracılığı ile iletilmesi olarak tanımlanabilir. Bir diğer tanım ise, markayı temsil eden tüm kurumsal tanıtım materyallerinin, markanın belirlenen görsel kimliğindeki disipline göre planlanması, tasarlanması ve uygulanmasıdır. Grafik tasarım özellikle reklamcılık sektörü ve medya sektörünün ana faaliyet konusunu oluştursa da, üretimin olduğu her sektörde ihtiyaç duyulan birincil hususlardan biridir.

Grafik tasarım sadece bir görüntü değildir, aynı zamanda ve hatta daha büyük oranda, anlaşılır olma ve kullanışlı olma halidir. Tasarımınız ne kadar doğru ise, mesajınız o kadar doğru anlaşılır, ürününüz o oranda kullanışlı olur. İnsan gözü, görüntüsü güzel olan ve kısa sürede anlayabileceği şeylere odaklanır. İnsanlar düzensiz ve karmaşık görüntüler yerine, kolayca algılanabilen görüntülere çok daha pozitif tepkiler verir. Örneğin dijital ortamda görsel içeren yayınlar, sadece yazılı içeriklere göre %180 oranında daha fazla etkileşim üretmektedir.

Pazarlamada Tasarım Neden Gereklidir?

Pazarlamada tasarımın gerekliliği, öncelikle pazarlamanın büyük oranda görsel bir faaliyet olmasından gelmektedir. Ama ondan daha da önemlisi, insanların görme odaklı olmasıdır. Hayatımız boyunca beynimize iletilen bilgilerin %90’ının görsel olduğu hatırlanırsa, görsellerin dikkatimizi çektiği ve kararlarımızı etkilediği aşikardır. Dünya üzerindeki iletişimin büyük oranda görsel olması da etkenlerden bir diğeridir. İnsan gözü, bir simetrisi veya düzeni olan görselleri güzel ve çekici bulur. Bu özellikteki görseller stresi azaltan, odaklanmayı ve konsantrasyonu artıran özelliğe de sahiptir.

Doğru tasarım, tüm tanıtım faaliyetlerine ve etkinliklerine ilgili kitlenin dikkatini çekmekle kalmaz, aynı zamanda mesajınızın kalitesini artırarak marka değerinizi ve itibarınızı da yükseltir. Pazarlama materyallerinin doğru renk ve tipografi ile tasarlanması, kalitenizi yükselterek markanızı güçlendirir. Şekil ve renk psikolojisinin dikkate alındığı grafik tasarım çalışması ile tüketicilerin dikkatlerini çekebilir, satın alma kararlarını olumlu yönde etkileyebilirsiniz. Bazen sadece doğru rengin kullanımı bile tanıtımlarınızda büyük farklar yaratabilir.

Doğru görsellik, marka ve kitle arasında hızlı ve verimli bilgi aktarımını sağladığı gibi, sunduğunuz bilgiyi anlaşılır, ikna edici ve hatırlanabilir hale getirir. Örneğin internet yayıncılığında, görsel içeren içerikler web sitenin görüntüleme oranını %94 oranında artırmaktadır. Bilimsel araştırmalar insanların görsel yönlendirmeleri, yazılı yönlendirmelere göre 3 kat daha fazla takip ettiğini göstermektedir. Dünya üzerindeki tüm iletişimin büyük oranda görsel olduğu düşünülürse, doğru tasarlanan görsellerin dikkatimizi çektiği ve kararlarımızı büyük oranda etkilediği söylenebilir.

Web Sitesinde Tasarımın Görevi Nedir?

Pazarlama alanındaki grafik tasarım, marka ile tüketici arasında bir çevirmen ya da bir arayüz rolündedir. Web sitesinde tasarımın görevi ise, markanızı temsil eden web sitenizi müşteriler için daha iyi, daha bilgilendirici ve daha kullanışlı bir hale getirmektir. Web sitenizdeki bilginin değeri, onu nasıl sunduğunuzla direkt ilişkilidir. Doğru görseller içeren bir bilgi, metin veya makale, okuma arzusunu %80 oranında arttırmaktadır.

Başarılı pazarlama tasarımlarındaki sade ve minimal görünümün arkasında, grafik tasarımın aslında ne kadar güçlü olduğuna şaşırabilirsiniz. Doğru seçilen bir yazı tipinin etkisi, kullanılan bir rengin veya bir fotoğrafın ikna gücü oldukça yüksek olabilir. Görsel bilgi, yazılı bilgiye göre %43 oranında daha ikna edicidir. Markanın hedef kitlesine kendini doğru ifade etmesini sağlayan şey, tasarımdır. Doğru tasarım, marka itibarına yapılan doğru yatırımdır.

İyi bir grafik tasarımın bir görevi de, bir ürünün üretimindeki özeni tüketicisine gösterebilmektir. Bunun için her müşteriyi tek tek fabrikada gezdirmek yerine, doğru planlanmış güçlü bir web site; üretiminizdeki özeni, yatırımı, sahip olduğunuz bilgi ve beceriyi binlerce kişiye gösterebilir. Tasarımın gücü ile, piyasaya çıkarmayı planladığınız bir ürün veya hizmetle ilgili müşterilerinizin olası kaygılarını ve endişelerini azaltabilir, hatta onları teşvik edebilirsiniz.

Sonuç

Doğru planlanmış ve uygulanmış grafik tasarım, markanıza güven, itibar ve zaman kazandıracaktır. Markanızın tek temsilcisinin tasarım olduğu unutulmamalıdır. Rakiplerinizden sizi ayıran unsur, fabrikanız, ürününüz, hizmetiniz veya kullandığınız hammadde değildir. Benzerleriniz arasında farkedilmenizi sağlayan unsur, ürününüzü tüketicinize hangi görünümle ve nasıl sunduğunuzdur. Pazarlamada grafik tasarım bu nedenle önemlidir.

İnternet erişiminin doruğa ulaştığı ve e-ticaretin inanılmaz bir ivme ile yükseldiği bu çağda, her geçen gün çok sayıda girişimci bu zorlu dijital pazarlama yarışına katılmakta. Bu konuda “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” başlıklı Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2020 yılı verilerine göre, web sitesine sahip girişimlerin oranı; 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde, 2020 yılında bir önceki yıla göre 2,2 puan artarak %53,7 olduğu görünmekte. 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise bu oran %89,2 seviyelerinde. Bu verilerdeki girişimlerin yoğunluk seviyesi, günümüzde sadece teknolojilerini ve hizmetlerini tasarımla birlikte ortaya koyabilen firmaların başarıya ulaşabileceğinin altını çizmektedir.

Grafik tasarım, kaliteli bir kullanıcı deneyimi amacıyla planlanan dijital pazarlama süreci dahilinde yürütülmelidir. Elbette ki işin sadece grafik tasarım bölümüne (nasıl göründüğüne) yatırım yapmak yeterli değildir. Dijital pazarlamayı oluşturan diğer bileşenlerin de gereken şekilde uygulanmış olması gereklidir. Dijitalin günümüz koşullarında, gereken optimizasyonu sağlamadan ve web sitenizi güçlendirmeden yeni müşteriler kazanmaya çalışmanın, hatta mevcut müşterilerinizi elde tutmanın, sadece bir umuttan ibaret olacağı unutulmamalıdır.

Pazarlamada grafik tasarımın önemini vurgulayan bu öneriler; internetteki varlığını, itibarını ve rekabet gücünü artırmak isteyen şirketler için düzenlenmiştir. Amaç, şirketlerin dijital dünyada kendilerini doğru ifade etmelerini sağlayarak, kitlelerine ulaşmalarına destek olmaktır. Buradaki bilgilerin, başarılı bir marka için gereken tanıtım gücünü nasıl oluşturabilecekleri hakkında, muhtelif sektörlerdeki tüm girişimcilere fikir vermesini umuyoruz.

Türkiye’deki girişimcilerin ve tanıtımları hakkında desteğe ihtiyaç duyan firmaların, ticaretin internet’teki güncel kuralları ve SEO hakkında bilinçlenmelerini önemsiyoruz. Markasını yeni oluşturan girişimciler ve marka iletişimini güçlendirmek isteyen firmalar için hazırladığımız pazarlama önerilerinin, satışlarınızı nasıl artırabileceğiniz konusunda bilinçlenmenize yardımcı olacağını düşünüyoruz.

Marka itibarınızı yükseltmek, firmanızın rekabet gücünü artırmak ve kitlenize ulaşmak konusunda desteğe ihtiyacınız varsa, bizimle iletişim kurmaktan çekinmeyiniz. Dijital pazarlamanızı nasıl güçlendirebileceğiniz hakkındaki önerileri sizinle paylaşmaktan mutluluk duyarız.

hızlı sunucu, hızlı web sunucusu, güçlü web sunucusu
Güçlü ve Hızlı Sunucu Hizmeti

Bulut sunucu teknolojisi ile hız ve güçten tam anlamıyla faydalanın. Daha güçlü ve güvenli bir sunucuda üstün Devamı

dijital pazarlama süreci, dijital pazarlama planı
10 Adımda Dijital Pazarlama Süreci

Türkiye'de her sektördeki girişimcilere, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik, başarılı ve verimli bir dijital pazarlama sürecinin Devamı