dijital pazarlama süreci, dijital pazarlama planı

10 Adımda Dijital Pazarlama Süreci

Bu yazıda, başarılı ve verimli bir dijital pazarlama sürecinin temel unsurları, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak ele alınmıştır. İlgili bileşenlerin etkin kullanımı, doğru planlama, süreklilik ve istikrar bu süreçte önemli ölçüde rol oynamaktadır. Önerilen bu faaliyetler, bir web sitenin arama sonuçlarındaki sıralamasını büyük oranda etkileyen çalışmalardan oluşmaktadır. Bu sürecin amacı, bir web sitesinin kurulumundan itibaren, marka değerinin ve itibarının aşamalı olarak nasıl geliştirebileceği hakkında fikir edinmenizi sağlamaktır.

Planlama aşamasından itibaren, alan adı tescilinden sunucu seçimine, tasarımından içeriğine, bir web sitenin dijital pazarlama sürecindeki adımları bu yazıda yer almaktadır. Ayrıca doğru görsellik, metin gücü, editörlük süreci ve referans edinme gibi internet yayıncılığındaki önemli hususlara da değinilmiştir. Bir firmanın sosyal medya, e-bülten ve diğer yayıncılık araçlarından nasıl faydalanabileceği hakkındaki öneriler sonraki satırlarda yer almaktadır. Ek olarak, firma sunumlarınızın dijital pazarlama faaliyetlerinize nasıl adapte edebileceğiniz hakkındaki bazı fikirleri de bu yazıda bulabilirsiniz.

Yazının ana başlıklarına geçmeden önce, bir web sitesinin değeri, pazarlama gücü ve performansının nasıl ölçüldüğü hakkında kısa bir bilgi vermenin faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu amaçla, bir web girişiminin internetteki varlığını ve pazarlama gücünün seviyesini gösteren web site analizi ile konuya giriş yapmanız oldukça verimli olacaktır.

Bir Web Sitenin Analizi

Dijital pazarlamanızın güçlendirilmesi amacı ile yürütülen bu süreçte, ilk olarak web sitenizin günümüzdeki durumu ilgili kriterlerde ve metriklerde analiz edilmelidir. Bu analiz, web sitenizin mevcut durumu, internetteki itibarı, tanıtım gücü ve değeri konusunda ortalama olarak bir fikir vermektedir. Burada tespit edilen başlangıç verileri, süreçte elde edilecek olan aynı değerlerdeki güncel verilerle kıyaslanarak faydanın ölçülebilmesini sağlayacaktır. Böylece, web sitenizdeki yapının ve sunduğunuz içeriğin ne derece doğru oluşturulduğu hakkında matematiksel veri elde edilmiş olacaktır. Bu verinin analizi ile ortaya çıkan sonuçlar, dijital pazarlamanız hakkında harcanan çabadan ne derece fayda elde ettiğinizi görmenizi sağlayacaktır.

dijital pazarlama analizi, dijital pazarlama ölçümü
İlgili Metriklerde Dijital Pazarlama Ölçümü

Örneğin web sitenizin sıralaması, otorite değeri, hız ve performans durumu gibi; bir web sitesinin gücünü ve başarısını gösteren referans noktalarındaki değerler başlangıçta kaydedilmelidir. Elde edilen bu ilk veriler, süreçte aynı metriklerdeki yeni verilerle karşılaştırılarak, gelişimin farkı ve kazanılan fayda ölçülebilir ve gözlemlenebilir hale gelmiş olacaktır. Başarılı bir dijital pazarlama sürecinin, ölçümlenebilir çok katmanlı faaliyetler bütünü olduğu unutulmamalıdır.

Bu süreçte, ne aşamada hangi faaliyetin gerçekleştirileceği, yıllık dijital pazarlama planı ile öngörülmelidir. Analiz, ölçüm ve ön hazırlık aşamalarından sonra, önerilen faaliyet planındaki çalışmaların aşamalı olarak yürütülmesi, firmanızın ihtiyaç duyduğu pazarlama gücünü elde etmesini sağlayacaktır.

Başarılı bir dijital pazarlama için önerilen temel adımların, girişimcilerin ufkunu genişletmesini ve firmaların tanıtım stratejilerine destek olmasını diliyoruz. Aşağıda listelenen bilgilerin, Türkiye’deki tüm sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin ve pazarlamasını güçlendirmek isteyen firmaların bilinçlenmelerine katkı sağlamasını umuyoruz.

dijital pazarlama süreci, dijital pazarlama planı
Yıllık Dijital Pazarlama Planı

Alan Adı Tescili ve Sunucu Seçimi Nasıl Yapılmalıdır?

Her bir web sitesi, internette yapılan bir yatırımdır. Alan adının (domain’in) tescil süresi, internet’te yapılan bu yatırımın süresini gösterir. Bu süre ne kadar uzun olursa, arama motorları nezdinde söz konusu web sitenin, uzun vadeli bir yatırım olduğu kanaati o derece yüksek olacaktır. O nedenle, web sitesinin alan adı en az 5 yıl süresince tescil edilmelidir. Alan adı ve sunucu seçimi, planlamadan sonra, dijital pazarlama sürecinin ikinci önemli adımıdır.

Bu esnada güçlü ve hızlı sunucu barındırma hizmeti (hosting) seçilmeli, ilgili kurulum ve sunucu optimizasyonu özenle gerçekleştirilmelidir. Sunucudan maksimum performans, hız, güvenlik, güç ve verimlilik hedefi ile ilgili ayarlar gereken şekilde yapılandırılmalıdır. Ayrıca, web siteleri için günümüzde artık bir standart haline gelen SSL (Secure Sockets Layer) güvenlik sertifikası da bu aşamada adapte edilmelidir.

Web sitesinin, bir firmanın en önemli yatırımı olduğu unutulmamalıdır. Alan adının tescil süresi ve sunucu barındırma hizmetinin gücü ve kalitesi, bu yatırımın ilk ve en önemli adımıdır. Arama motorlarına bu yatırımı hissettirmek, arama sonuçlarındaki sıralamayı etkileyen en önemli faktörlerden birini yerine getirmek anlamına gelecektir.

Web Sitesi Nasıl Planlanmalıdır?

Bir web sitesinin amacı, içeriğinde ne olduğu, ne sunduğu, kime hitap ettiği gibi temel unsurlar; başarılı bir dijital pazarlama planının temelini oluşturmaktadır. Belirlenen amaç ve içerik doğrultusunda, web sitenin haritası çıkartılmalıdır. Sunulan içeriklerin kullanıcılara açık, anlaşılır, net ve kolaylıkla erişebilecekleri şekilde olması sağlanmalıdır. Web sitedeki bağlantılar doğal bir akışta olmalı, sayfa hiyerarşisine uygun şekilde yapılandırılmalıdır. Web siteyi oluşturan bölümler, kategoriler ve diğer tüm sayfalar bu süreçte belirlenmelidir. Belirlenen yapıya ve ortaya çıkan site haritasına göre, içerik bilgileri, metinler ve görseller amaca uygun şekilde düzenlenmelidir.

Web sitede yayınlanması planlanan bilgilerin toplandığı bu aşamada, aynı zamanda firmanın pazarlama içeriklerine ilişkin veri tabanı veya envanteri de ortaya çıkmış olacaktır. Ortaya çıkan bu veri tabanındaki bilgiler, firmanın sonraki süreçteki tanıtım faaliyetlerinde de (örneğin katalog, sunum, fuar hazırlığı vb.) kullanılmak üzere hazır hale gelmiş olacaktır.

Planlama aşamasında içeriklerin süreçte geliştirilmesi, güncellenmesi ve güçlendirilmesi gerekliliği de mutlaka hesaba katılmalıdır. Güçlü metin ve doğru görsellik yanında, süreklilik ve istikrarın, başarılı bir dijital pazarlama sürecinin temel unsurları olduğu daima hatırlanmalıdır.

Web Sitesinin Tasarımı Nasıl Olmalıdır?

Web sitenin görsel yapısı, firmanın amacına, bulunduğu sektöre, sunduğu hizmete ve hedef kitlesine göre doğru şekilde kurgulanmalıdır. Belirlenen görsel yapı çerçevesinde daha önce oluşturulan içerik bilgileri planlanan amaç doğrultusunda düzenlenmelidir. Web sitede yayınlanması planlanan bilgiler, görsel kurallar ve önem hiyerarşisine göre yerleştirilmeli, tüm sayfalar belirlenen kurumsal dile uygun şekilde düzenlenmelidir.

Web sitedeki görsel ve metin dengesi, bilgideki dağılım, sıralama, espas, tipografi, renk kullanımı vb. diğer tüm grafik tasarım unsurlarına göre ilgili çalışmalar özenle uygulanmalıdır. Ayrıca arama motorları ve kullanıcılar açısından önem arz eden, artık standart bir gereklilik halini alan, web sitenin farklı cihazlardaki ekran uyumluluğu konusunda da gereken adaptasyon bu aşamada mutlaka gerçekleştirilmelidir. Dijital pazarlama sürecinde, markanızın yüzü ve firmanızın temsilcisinin öncelikle web siteniz olduğu daima hatırlanmalıdır.

Web Sitede Editör İncelemesi Neden Gereklidir?

İnternet’teki her bir web sitesi bir yayındır. O nedenle, düzenlenen tüm sayfalar yayıncılık kriterlerinde analiz edilmeli ve bir editör incelemesi sürecinden geçmelidir. Web siteyi oluşturan tüm sayfalardaki her bir metin ve her bir satır editöryel açıdan mutlaka özenle gözden geçirilmelidir. Metinler anlam ve dil bilgisi açısından redakte edilmelidir. Yazının içeriği güçlendirilmeli, tutarlı, anlaşılır ve güçlü hale getirilmelidir. Bir web site gücünü büyük oranda yazı kalitesinden alır. Web sitenizdeki metinlerin özenli ve doğru şekilde yazılmış olması, okuyuculara gösterdiğiniz saygıyı yüksek oranda artıracaktır. Özenli bir editörlük hizmeti ile elde edilen doğru yazı ve güçlü metin, dijital pazarlama sürecinde rekabet seviyenizi oldukça üst seviyelere taşıyacaktır.

Ayrıca bu aşamada, web sitenizde kullanılan görsellerin konu ile ilişkileri gözden geçirilmelidir. Sayfalardaki metin ve görseller elbette ki Google’ın anlayabileceği şekilde optimize edilmelidir. Örneğin, Google web sitenizdeki görsellerde ne olduğunu büyük oranda anlayabilir. Ancak daha doğru anlayabilmesi için, görselin ne olduğunu anlatan meta bilgileri her bir görsel için mutlaka ayarlanmalıdır. Bir görselin meta bilgisi ve alt etiketi, görselin kimlik kartı gibidir. Web sitedeki görsellerde ne olduğunu, kimin için, neyi anlattığı kısa kelimelerle belirtilmelidir.

Ziyaretçilerin bir bölümünün arama motorlarındaki görsel arama ile web siteye geldikleri düşünülürse, görsellerin detaylı olarak tanımlanması hakkındaki bu çabanın önemi ortaya çıkmaktadır. Eğer web site çoklu dilde yayınlanıyor ise, web sitedeki her bir dil için ayrı ayrı uygulanmalıdır. Bu aşamadaki editör incelemesi ve metin optimizasyonu, dijital pazarlama sürecindeki en önemli faaliyetlerden biridir. Web sitedeki içerik bilgileri ve metinler, düzenli olarak iyileştirilmeli ve güncellenmelidir.

Bir Web Sitenin Hızlı Olması Neden Önemlidir?

Arama motorları tarafından oldukça önemsenen, arama sonuçlarındaki sıralamayı etkileyen en önemli unsurlardan biri web sitenizin açılış hızıdır. Web siteniz ne kadar hızlı açılıyorsa, arama motorları ve kullanıcılar tarafından o derece tercih edilir. Sayfalarınız arasındaki gezinti ne kadar kısa sürede gerçekleşirse, ziyaretçileriniz aradıkları bilgiye o kadar kısa sürede ulaşma imkanı bulurlar.

Bir web sitenin neden hızlı olması gerektiğinin bir başka nedeni ise, internet erişim hızının Dünya’nın muhtelif noktalarına ve cihazlarına göre farklılık göstermesidir. İnternet erişim hızı Dünya’nın her noktasında aynı değildir. Kimi ülkelerde internet’e oldukça yüksek hızlarda erişim sağlanabilirken, bazı ülkelerde oldukça yavaş bir internet erişimi mevcuttur. Aynı şekilde, internet’e bağlanabilen cihazların internet erişim hızları da, üretim yılı ve teknolojilerine göre farklılık göstermektedir.

Hızlı ve yavaş internet erişimi konusunda, bu iki nokta arasında kalan kullanıcı yelpazesinin çoğunluğuna hitap edebilmeniz için, web site hızınız ortalamanın üzerinde olmalıdır. Dünya’nın herhangi bir noktasında ve herhangi bir cihazla web sitenize kolaylıkla erişim sağlanabilmelidir. Kullanıcılarına hızlı ulaşan bir web sitesi, dijital pazarlama sürecindeki en önemli kriterlerden birini yerine getirmiş demektir.

Web Site Hızı Nasıl Artırılır?

Web sitenin açılış süresini en aza indirgemek için web siteyi oluşturan tüm bileşenler ayrı ayrı ele alınmalı, ilgili ayarlar en iyi performans hedeflenerek gerçekleştirilmelidir. Bu süreçte gerçekleştirilen tüm çalışmalar SEO optimizasyonu faaliyetinin, web siteyi hızlandırma başlığı altında gerçekleştirilir. Örneğin sitenin yazılım altyapısındaki teknik dosyalar (JS, CSS vb.), kullanılan görseller ve siteyi oluşturan diğer tüm unsurlar optimize edilmeli, boyutları küçültülmeli ve böylece web sitenin hızlı yüklenmesi sağlanmalıdır.

Başarılı bir dijital pazarlama sürecinde, sıkça dile getirilen optimizasyon faaliyeti, sadece bir web sitenin hızlandırılması anlamında değildir. Optimizasyon kavramı, amacı itibari ile web sitenin tamamına nüfuz eden geliştirme çabalarının ve bu amaçla yürütülen tüm faaliyetlerin bütünü olarak da adlandırılmaktadır. Örneğin, web sitenizdeki bir yazının editöryel açıdan analiz edilmesi ve güçlendirilmesi de, optimizasyon kapsamına girmektedir.

Bir web sitesinin hızlı açılmasında önemli oranda etkisi olan bir başka unsur ise, web sitenin barındırıldığı sunucunun performansı ve sahip olduğu özelliklerdir. Güçlü ve hızlı bir sunucuda barındırılan web siteler, diğerlerine göre çok daha yüksek açılış hızlarına sahiptir. Hızlı bir web siteye sahip olmak, sunucu yatırımının önemli kazanımlarından biridir.

Kaliteli Dış Bağlantı İle Referans Edinmek Neden Önemlidir?

Web siteniz yayına geçtikten sonra, içerik ve yapı aşamalı olarak geliştirilmelidir. Bu geliştirme sürecinde, web sitenizin internet üzerindeki diğer web sitelerle bağlantıda olması sağlanmalıdır. Web sitenizdeki iç ve dış bağlantılar, web sitenizin otorite değeri ve yayıncılık itibarı açısından büyük önem arz etmektedir.

Web sitenizin sizden daha güçlü farklı bir web siteden referans edinmesi, ürün veya hizmetinizin itibar edilen biri tarafından önerilmesi anlamına gelir. Bu nedenle süreçteki gelişim analiz edilerek, gerek görülen aşamada web sitenin güç kazanacağı itibarlı dış noktalardan beslenmesi ve güç kazanması sağlanmalıdır. Güvenilir kişilerden referans elde etmeniz, dijital pazarlama sürecinde elinizi oldukça kuvvetlendirecektir.

Otorite gücü ve yayıncılık itibarı yüksek olan diğer web sitelerden bağlantı almanız ve bağlantı vermeniz, web sitenizi her anlamda güçlendirecektir. Böylece, web sitenizin arama sonuçlarındaki yükselişi büyük ölçüde hızlanacaktır. İtibarlı dış bağlantılar veya linkler edinmek, bu sürece hatırı sayılır oranda zaman kazandırarak, planlanan hedefe daha erken varılması konusunda etkin bir rol oynamaktadır.

Sosyal Medya ve E-Bülten Nasıl Kullanılmalıdır?

Sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Linkedin vb.) kurumsal bütünlükte oluşturulmalı ve ilgili görsel alanlar belirlenen marka kimliğinin mevcut çizgisinde düzenlenmelidir. Sosyal medya hesaplarından düzenli periyotlarda ve kurumsal dilde olmak üzere ilgili paylaşımlar gerçekleştirilmeli, sosyal medyanın verimli ve doğru şekilde kullanılması sağlanmalıdır.

E-bülten yayıncılığı ile süreçte bağlantı sağlanan müşterilerin e-posta kutularına ulaşılarak; ürün ve hizmetlerden, gelişmelerden ve özellikle faydalı içeriklerden kullanıcıların düzenli olarak haberdar edilmesi sağlanmalıdır. Sosyal medya ve e-bülten yayınlarının doğru kullanımı ile web sitedeki ziyaretçi trafiğinin artırılması ve marka itibarının yükseltilmesi hedeflenmektedir. Sosyal medya paylaşımlarının ve e-bülten yayınlarının doğru planlanması, dijital pazarlama sürecinizi önemli ölçüde destekleyecektir.

Yayıncılık Araçlarından Nasıl Faydalanılır?

İnternet üzerinde kurumsal web siteniz haricinde, firmanızı veya markanızı temsil eden farklı noktalar oluşturulmalıdır. Bu amaçla ilgili platformlarda hesap oluşturularak, ürün ve hizmetlerinizle ilgili içerikler web sitenize ilgili bağlantılar verilerek yayınlanmalıdır. Farklı platformlardan web sitenize yönelik verilen bu bağlantılar sayesinde, internet’te çok sayıda noktada yer almanıza katkı sağlanmış olacaktır. Böylece daha fazla kişinin ürün ve hizmetlerinizden haberdar olma olasılığı da yükselecektir.

Yayıncılık faaliyetini kolaylaştırmak amacı ile kullanıma sunulan bu platformlar, farklı kitlelere ulaşmanızı sağlaması nedeni ile dijital pazarlama sürecine mutlaka dahil edilmelidir. Marka bilinirliğinizi ve itibarınızı büyük ölçüde kuvvetlendirecektir. Bu amaçla Blogger, Medium veya Flipboard gibi yayıncılık araçları bu süreçte dikkate alınmalıdır. Etkin ve güncel yayıncılık araçlarını pazarlama sisteminize adapte etmeniz, ilgili platformların gücünden, okuyucu kitlesinden ve ziyaretçi trafiğinden faydalanmanızı sağlayacaktır.

Firma Sunumları Nasıl Olmalıdır?

Firma sunumlarınız markanızın kurumsal çizgisinde, amaca uygun, bilgilendirici, kısa ve net olmalıdır. Bu özelliklerde olmak üzere tasarlanan sunumlar PowerPoint, Keynote veya PDF formatında hazırlanabilir. Pazarlamanın en güçlü ve önemli bileşenlerinden biri olan profesyonel sunumlar, markanızın görsel kimliğine göre tasarlanmalıdır. Hazırlanan sunumların video versiyonları ile Youtube veya benzeri platformlarda kurumsal video kütüphanesi oluşturulabilir. Bu esnada elbette ki, her bir video sayfasındaki metinlerin doğru ve güçlü olması sağlanmalıdır. Video sayfanızdan web sitenize verilen bağlantılar sayesinde, ziyaretçi trafiğinin artırılmasına da katkı sağlanmış olacaktır.

Bu amaçla üretilen PowerPoint, Keynote, PDF belgeleri ve video içeriklerin, web sitenizde ilgili sayfalarda yayınlanması, dijital pazarlama sürecinize önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Bu doküman veya videolar, web sitenizin içerik ve bilgilendirme gücüne de katkı sağlayacaktır. Ayrıca bu amaçla hizmete sunulan çevrim içi doküman barındırma ve paylaşım platformlarında sunum dosyalarının arşivlenmesi sağlanabilir. Bulut depolama hizmeti amacı ile Google Drive, Yandex Disk, Dropbox, OneDrive ve Zoho platformlarını kullanabilirsiniz.

Web Sitesi Neden Güncel Olmalıdır?

Bu noktaya kadar okuduğunuz, kurumsal web site ve destekleyici diğer tüm araçları kapsayan bu sayfadaki tüm öneriler, firmanızın dijital ortamdaki marka itibarının yükseltilmesi amacı ile kılavuz olarak sunulmuştur. Başarılı bir dijital pazarlama sürecini oluşturmanızı sağlayacak bu adımlardaki içeriklerin, yazılım altyapılarının ve yürütülen tüm tanıtım faaliyetlerinin süreçte güncellenmesi büyük önem arz etmektedir.

Pazarlamanızın güçlendirilmesi için oluşturulan bu faaliyetlerin, günümüzün her geçen gün değişen ve gelişen kurallarına göre gereken şekilde güncellenmesi gereklidir. Rekabette öne çıkmak, süreçte kullanıcıların ve arama motorlarının görüş alanından ayrılmamak, güncelliğinizi korumada göstereceğiniz çabaya bağlıdır.

Bu anlamda bir web sitenin, ilk kurulduğunda yapılan faaliyetlerini değil, işletmenin şu anda ne yaptığını ve müşterilerine şu anda ne sunduğunu göstermesi gerektiği unutulmamalıdır. Güncel kalmak, görünür olmak ve bulunur olmak demektir.

Sonuç

Dijital pazarlama süreci hakkındaki bu öneriler; internetteki varlığını, itibarını ve rekabet gücünü artırmak isteyen şirketler için düzenlenmiştir. Amaç, şirketlerin dijital dünyada kendilerini doğru ifade etmelerini sağlayarak, kitlelerine ulaşmalarına destek olmaktır. Buradaki bilgilerin, başarılı bir marka için gereken tanıtım gücünü nasıl oluşturabilecekleri hakkında girişimcilere fikir vermesini umuyoruz. Şirketlerin bu konuda bilinçlenmelerine katkıda bulunmanın, sektörlerin gelişimine olumlu yönde etki ederek, Türkiye ekonomisine katma değer sağlamasını temenni ediyoruz.

Türkiye’deki girişimcilerin ve tanıtımları hakkında desteğe ihtiyaç duyan firmaların, ticaretin internet’teki güncel kuralları ve SEO hakkında bilinçlenmelerini önemsiyoruz. Markasını yeni oluşturan girişimciler ve marka iletişimini güçlendirmek isteyen firmalar için hazırladığımız pazarlama önerilerinin, satışlarınızı nasıl artırabileceğiniz konusunda bilinçlenmenize yardımcı olacağını düşünüyoruz.

Marka itibarınızı yükseltmek, firmanızın rekabet gücünü artırmak ve kitlenize ulaşmak konusunda desteğe ihtiyacınız varsa, bizimle iletişim kurmaktan çekinmeyiniz. Dijital pazarlamanızı nasıl güçlendirebileceğiniz hakkındaki önerileri sizinle paylaşmaktan mutluluk duyarız.

seo araçları, web site araçları, backlink kaynakları, dijital pazarlama araçları
Etkin ve Güncel Yayıncılık Araçları

İtibarlı yayıncılık araçlarını ve blog hizmetlerini etkin ve doğru şekilde kullanarak web siteniz haricinde internette farklı noktalarda Devamı

profesyonel sunum tasarımı, powerpoint sunum tasarımı, profesyonel sunumlar, tanıtım videoları
Profesyonel Sunum Nasıl Olmalıdır?

Sunum nedir? Sunum tasarımı nasıl olmalıdır? Bilgilendirici bir sunumun nasıl hazırlanması gerektiği, yapısı, içeriği ve nitelikleri hakkında Devamı