dijital pazarlama süreci, dijital pazarlama planı

10 Adımda Dijital Pazarlama Süreci

Dijital pazarlama bileşenlerinin etkin ve istikrarlı kullanımı ile sürekliliğin sağlandığı verimli bir çalışma sürecidir. Dijital pazarlama sürecinde web sitenin arama sonuçlarındaki sıralaması, markanın değeri ve itibarında aşamalı olarak iyileşmenin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla sürdürülmesi gereken dijital pazarlama faaliyetlerinin işleyiş sürecine ilişkin adımlar kılavuz mahiyetinde sunulmuştur.

Dijital pazarlamanızın güçlendirilmesi amacı ile yürütülen bu süreçte, ilk olarak web sitenin günümüzde ilgili metriklerde analizi yapılarak, web sitenizin internetteki itibarı ve gücü konusundaki mevcut durumu ortaya konulmalıdır.

dijital pazarlama analizi, dijital pazarlama ölçümü
İlgili Metriklerde Dijital Pazarlama Ölçümü

Örneğin Alexa web site sıralaması, web sitenin otorite değeri, hız ve performans durumu gibi bir web sitesinin gücünü ve başarısını gösteren referans noktalarındaki değerler başlangıçta kaydedilmelidir. Elde edilen bu ilk veriler, süreçte aynı metriklerde her ay elde edilecek olan yeni verilerle karşılaştırılarak, gelişimin farkı ve kazanılan fayda ölçülebilir ve gözlemlenebilir hale gelmiş olacaktır. Başarılı bir dijital pazarlama süreci, ölçümlenebilir faaliyetler bütünüdür.

dijital pazarlama süreci, dijital pazarlama planı
Yıllık Dijital Pazarlama Planı

Süreçte ne aşamada hangi faaliyetin gerçekleştirileceği, hazırlanacak olan yıllık dijital pazarlama planı ile öngörülmelidir. Analiz, ölçüm ve ön hazırlık aşamalarından sonra, belirlenecek olan dijital pazarlama faaliyet planında yer alan ilgili çalışmalar aşamalı olarak aşağıda belirtilen sıra ile yürütülmelidir. Başarılı bir dijital pazarlama sürecinin 10 adımını inceleyin.

Kurulum ve Yapılandırma

Web sitesinin alan adı (domain) minimum 5 yıl süresince tescil edilmelidir. Alan adının tescil süresi ne kadar uzun olursa, arama motorları nezdinde söz konusu web sitenin uzun vadeli bir yatırımın parçası olduğu kanaati o derece kuvvetli oluşturulur. Web sitesi bir yatırımdır ve arama motorlarına bu yatırımı hissettirmek, arama sonuçlarındaki sıralamayı etkileyen önemli faktörlerden birini yerine getirmek anlamına gelir.

Bu esnada güçlü ve hızlı sunucu barındırma hizmeti (hosting) seçilmeli, ilgili kurulum ve optimizasyon özenle gerçekleştirilmelidir. Sunucudan maksimum performans, hız, güvenlik, güç ve verimlilik hedefi ile ilgili ayarlar gereken şekilde yapılandırılmalıdır. Artık bir standart gereklilik haline gelen SSL güvenlik sertifikası da bu aşamada sisteme adapte edilmelidir.

Planlama ve Veri Tabanı

Web sitenin amacı, yapısı ve site haritası çıkartılarak, sunulan içeriklerin kullanıcılara açık, anlaşılır ve net bir şekilde ulaşmasını sağlanmalıdır. Bunun için ilgili bağlantı yönlendirmeleri doğal bir akıştaki sayfa hiyerarşisi dahilinde verimli planlama gerçekleştirilmelidir. Menüdeki bölümler, kategoriler ve diğer sayfalar bu süreçte belirlenmelidir. Belirlenen yapıya ve ortaya çıkacak olan site haritasına göre içerik bilgileri (metinler ve görseller) bir araya getirilerek amaca uygun şekilde düzenlenmelidir.

Bu yapım sürecinde aynı zamanda, web sitede yayınlanması planlanan tüm bilgiler düzenlenirken, firmanın pazarlama içeriklerine ilişkin veri tabanı veya bilgi envanteri de elde edilmiş olacaktır. Firmaya ait bu veri tabanı, sonraki süreçte farklı tanıtım materyallerinde kullanılabilir (örneğin katalog yapımı, fuar hazırlığı vb.). Ayrıca tüm süreçte ilgili noktalardaki içerikler aşamalı olarak geliştirilmeli, güncellenmeli ve güçlendirilmelidir. Güçlü metin ve doğru görsellik yanında, süreklilik ve istikrarın başarılı bir dijital pazarlamanın temel unsuru olduğu daima hatırlanmalıdır.

Görsel Yapı

Web sitenin görsel yapısı, firmanın amacına, bulunduğu sektöre, sunduğu hizmete ve hedef kitlesine yönelik doğru ve etkin görsel tasarım kurgulanmalıdır. Belirlenen yapı çerçevesinde, daha önce oluşturulan içerik bilgileri (metin, görsel, grafik, tablo vb.) planlanan amaç doğrultusunda, görsel kurallar ve önem hiyerarşisine göre yerleştirilmeli ve tüm sayfalar belirlenen kurumsal dile uygun şekilde düzenlenmelidir.

Bu amaçla görsel ve metin dengesi, bilginin dağılımı, sıralaması, espas, tipografi, renk vb. diğer tasarım unsurlarına göre ilgili çalışma gereken özende sürdürülmelidir. Ayrıca arama motorları ve kullanıcılar açısından önem arz eden, artık standart bir gereklilik olan, web sitenin farklı cihazlardaki mobil ekran uyumluluğu konusunda da gereken adaptasyon bu aşamada mutlaka gerçekleştirilmelidir.

Editoryal Düzenleme

Düzenlenen tüm sayfalar profesyonel yayıncılık kriterlerinde analiz edilmelidir. Metinler anlam ve dil bilgisi açısından güçlendirilmeli, görsellerin konu ile ilişkileri gözden geçirilmelidir. Bu süreçte metin ve görseller elbette ki Google’ın anlayabileceği şekilde optimize edilmelidir. Örneğin, Google görsellerde ne olduğunu büyük oranda anlayabilir, ancak daha doğru anlayabilmesi için görselde ne olduğunu belirten bilgiler, her bir görsel için ayrı ayrı belirtilmelidir (meta bilgileri). Bu, bir görselin kimlik kartı gibidir; görselde ne olduğu, neyi anlattığı (alt etiketi) yazılı olarak web sitede yer almalıdır.

Bu süreçteki tüm optimizasyon faaliyetleri, eğer web site çoklu dilde yayınlanıyor ise, web sitedeki her bir dil için ayrı ayrı uygulanmalıdır. Ziyaretçilerin bir bölümünün arama motorlarındaki görsel arama ile web siteye geldikleri düşünülürse, görsellerin detaylı olarak tanımlanması hakkındaki bu çabanın önemi ortaya çıkmaktadır. Süreçte web sitedeki içerik bilgileri ihtiyaç duyulan noktalarda iyileştirilmeli, güncellenmelidir.

Optimizasyon

Arama motorları tarafından oldukça önemsenen, arama sonuçlarındaki sıralamayı etkileyen en önemli unsurlardan biri olan web site hızı konusunda ilgili çalışmalar, güncel ve etkili SEO optimizasyonu sürecinde gerçekleştirilmelidir.

Bu amaçla, web sitenin açılış süresini en aza indirgemek için web siteyi oluşturan tüm bileşenler ayrı ayrı optimize edilmeli, ilgili ayarlar en iyi performans hedeflenerek gerçekleştirilmelidir. Örneğin sitenin yazılım altyapısındaki teknik dosyalar (JS, CSS), kullanılan görseller ve siteyi oluşturan diğer tüm unsurlar optimize edilerek boyutları küçültülmeli ve böylece web sitenin hızlı yüklenmesi sağlanmalıdır.

Web siteyi hızlandırma süreci dışında, optimizasyon kavramı, amacı itibari ile web sitenin tamamına nüfuz eden geliştirme çabalarının ve bu amaçla yürütülen tüm faaliyetlerin bütünü olarak da adlandırılmaktadır.

Besleme

Web sitesindeki yapı ve içerik süreçte aşamalı olarak sağlamlaştıktan sonra, web üzerindeki ilgili diğer sitelerle doğru bir şekilde bağlantı kurulması, web sitenin otoritesi ve itibarı açısından büyük önem arz etmektedir.

Otorite gücü ve yayıncılık itibarı yüksek olan ilgili web sitelerden bağlantılar almak web siteyi güçlendirir ve web sitenin arama sonuçlarındaki yükselişini büyük ölçüde hızlandırır. İtibarlı dış bağlantılar (linkler) edinmek, bu sürece büyük oranda zaman kazandırarak, planlanan hedefe daha erken varılması konusunda hatırı sayılır bir rol oynamaktadır.

Web sitenin daha güçlü bir yayından (web siteden) referans alması, ürün veya hizmetinizin itibar edilen biri tarafından önerilmesi anlamına gelir. Bu nedenle süreçteki gelişim analiz edilerek, gerek görülen aşamada web sitenin güç kazanacağı itibarlı dış noktalardan beslenmesi ve güç kazanması sağlanmalıdır.

Sosyal Medya ve E-Bülten

Sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter ve Linkedin) kurumsal bütünlükte oluşturulmalı ve ilgili görsel alanlar belirlenen marka kimliğinin mevcut çizgisinde düzenlenmelidir. İlgili hesaplardan düzenli periyotlarda ve kurumsal dilde olmak üzere ilgili paylaşımlar gerçekleştirilmeli, sosyal medyanın en verimli ve doğru şekilde kullanılması sağlanmalıdır.

Ayrıca e-bülten yayıncılığı ile süreçte bağlantı sağlanan müşterilerin e-posta kutularına ulaşılarak, ürün ve hizmetlerden, gelişmelerden ve özellikle faydalı içeriklerden e-posta listesindeki kişiler düzenli olarak haberdar edilmelidir. Sosyal medya ve e-bülten yayınlarının doğru kullanımı ile web sitedeki ziyaretçi trafiğinin artırılması ve marka itibarının süreçte yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Yayıncılık Araçları

Web sitesi haricinde internet üzerinde firma ve markayı temsil eden farklı noktalar oluşturmak ve ilgili platformlarda bu amaçla belirlenen çizgide yayınlar yapmak marka bilinirliğini ve itibarını büyük ölçüde kuvvetlendirecektir. Web üzerinde hizmete sunulan Blogger ve Medium gibi itibarlı yayıncılık araçlarının ve blog hizmetlerinin mevcut güçlerinden ve ziyaretçi trafiklerinden faydalanılmalıdır.

Bu amaçla ilgili platformlarda firmanın ürün ve hizmetleri ile ilgili faydalı içerikler oluşturulmalı, web sitede ilgili sayfalara bağlantılar verilerek yayınlanmalıdır. Farklı noktalardan web sitesine yönelik elde edilen bu bağlantılar sayesinde, İnternet’te çok sayıda noktada yer alınarak daha fazla ilgili kişinin ürün ve hizmetlerden haberdar olma olasılığı artırılmış olacaktır. Etkin ve güncel yayıncılık araçları sayesinde web site ziyaretçi trafiğine katkı sağlanması da amaçlardan biridir.

Sunum

Bu süreçte belirlenen kurumsal görsel çizgide üretilmek üzere, amaca uygun, bilgilendirici, kısa ve net sunumlar PowerPoint, Keynote veya PDF formatında hazırlanmalıdır. Pazarlamanın en güçlü ve önemli bileşenlerinden biri olan sunumlar, profesyonel sunum teknikleri ve marka kimliği temelinde özenle hazırlanmalıdır. Hazırlanan sunumların video versiyonları üretilerek, Youtube’da ilgili ürün ve hizmetleri tanıtan kurumsal bir video kütüphanesi süreçte oluşturulmuş olacaktır. Her bir video sayfasında sunulan metinlerin doğru ve güçlü olması sağlanmalı, web sitesine verilen bağlantılar sayesinde ziyaretçi trafiği artırılmalıdır.

Sunum ve tanıtım amacı ile bu süreçte üretilen PowerPoint, Keynote veya PDF belgeleri ile video görüntüler, web sitede ilgili sayfalarda yayınlanarak, web sitenin içerik ve bilgilendirme gücüne katkı sağlanmalıdır. Ayrıca bu amaçla hizmete sunulan çevrim içi doküman barındırma ve paylaşım platformlarında da (Google Drive, Yandex Disk vb.) ilgili sunum dosyaları arşivlenebilir.

Güncelleme

Marka itibarınız için bu noktaya kadar oluşturulan kurumsal web site ve destekleyici diğer tüm dijital yayınlardaki içeriklerin, kullanılan ilgili tüm yazılımların ve yürütülen ilgili tüm faaliyetlerin süreçte güncellenmesi büyük önem arz etmektedir.

Pazarlamanızın güçlendirilmesi için oluşturulan bu sistemin, dijital alanda günümüzün her geçen gün değişen ve gelişen kurallarına göre gereken şekilde güncellenmesi gerekir. Rekabette öne çıkmak, süreçte kullanıcıların ve arama motorlarının görüş alanından ayrılmamak, işin her aşamasında güncelliği korumada gösterilen çabaya bağlıdır.

Bu anlamda bir web sitenin, ilk kurulduğunda yapılan faaliyetlerini değil, işletmenin “şu anda” ne yaptığını ve müşterilerine “şu anda” ne sunduğunu göstermesi gerektiği unutulmamalıdır. Güncel kalmak, görünür olmak ve bulunur olmak demektir.


Bu noktaya kadar okuduğunuz başarılı bir dijital pazarlama sürecinin adımları, Türkiye’deki girişimcilerin ve pazarlama hakkında desteğe ihtiyaç duyan firmaların, öncelikle dijital pazarlama ve SEO hakkında bilinçlenmelerini sağlamak amacı ile özet olarak sunulmuştur.

Markasını yeni oluşturan bir girişimci veya pazarlamasını güçlendirmek isteyen bir firma iseniz, web sitenizin başarısını belirleyen pazarlama bileşenlerini mutlaka inceleyin. Pazarlamanın temel unsurları olan grafik tasarım, sunum, web site, yayıncılık, optimizasyon ve dahasını öğrenebilir, satışlarınızı nasıl artırabileceğiniz konusunda bilinçlenebilirsiniz.

Marka itibarınızı yükseltmek, firmanızın rekabet gücünü artırmak ve kitlenize ulaşmak konusunda desteğe ihtiyacınız varsa, iletişim sayfası veya e-posta ile talebinizi ([email protected]) iletebilir ve dijital pazarlamanızı nasıl güçlendirebileceğiniz hakkında profesyonel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

profesyonel sunum tasarımı, powerpoint sunum tasarımı, profesyonel sunumlar, tanıtım videoları
Profesyonel Sunum Nasıl Olmalıdır?

Sunum nedir? Sunum tasarımı nasıl olmalıdır? Bilgilendirici bir sunumun nasıl hazırlanması gerektiği, yapısı, içeriği ve nitelikleri hakkında Devamı

pazarlama danışmanlığı, seo danışmanlığı, dijital pazarlama
Dijital Pazarlamanızı Güçlendirin

Markasını yeni oluşturan girişimciler ve pazarlamasını güçlendirmek isteyen firmalar için en etkin, güncel ve istikrarlı dijital pazarlama Devamı